Tîm

Mae ein gwaith wedi’i seilio ar ymrwymiad ac ymroddiad tîm mawr o staff mewnol, llawrydd a chontract – a hynny ym mlaen y tŷ a thu ôl i’r llen. O staff y bar, diogelwch, technegwyr, reps a mwy, i staff mewnol sy’n rhaglennu, marchnata, cynhyrchu a rheoli’r safle – mae pawb yn cyfrannu at lwyddiant y sefydliad. 

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, cymerwch gipolwg ar yr adran Gwybodaeth Ddefnyddiol ar y wefan yn gyntaf, neu anfonwch neges drwy e-bost yma.

 

Guto Brychan
Prif Weithredwr

 

Adam Williams
Pennaeth Cerddoriaeth

 

Rebecca Edwards
Rheolwr Ariannol

 

George Godden
Rheolwr Marchnata

 

Joe Marvelly
Rheolwr Techenegol

 

Alex Cleverdon
Uwch Reolwr Dyletswydd

 

Tyla Johnson
Rheolwr Cynhyrchu

 

William Dickins
Hyrwyddwr

 

Elan Evans
Hyrwyddwr Cerddoriaeth Cymraeg

 

Molly Palmer
Swyddog Marchnata

 

Ethan Duck
Swyddog Marchnata

 

Conor Isak
Rheolwr Dyletswydd

 

Sophie Soutter-Reynolds
Goruchwyliwr Lleoliad