• 11 Womanby Street, Cardiff • Caerdydd, CF10 1BR

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Bysiau

Gan ein bod ni yng nghanol y ddinas, mae’r rhan fwyaf o fysiau’r ddinas yn stopio gerllaw. Mae’r arosfannau bysiau agosaf ar Stryd y Castell a Heol y Porth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Bws Caerdydd.

 

Trên

Mae Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog tua wyth munud ar droed o Glwb Ifor Bach.

 

Car

Ni chaniateir cerbydau ar Stryd Womanby. Maes parcio NCP yw’r maes parcio agosaf, sydd ar Stryd-y-Cei, ar waelod Stryd Womanby.

 

Tacsi

Mae nifer o gwmnïau tacsi’n gweithredu yng Nghaerdydd, gan gynnwys:

Dragon Taxis: 029 20333 333

City Taxis: 029 2040 0400

Premier Taxis: 029 2090 9090

Capital Cabs: 029 2077 7777

Mae Uber ac Ola hefyd ar gael yng Nghaerdydd.