Partneriaid

Ar ran pawb yng Nghlwb Ifor Bach, rydyn ni’n diolch yn fawr am y gefnogaeth hael rydyn ni wedi’i chael gan ein partneriaid hyd yma i’n cefnogi ni ar ein taith i ailddatblygu Clwb Ifor Bach. 

Os oes diddordeb gennych i ddod yn bartner, neu cefnogi ein gweledigaeth i ail-ddatblygu Clwb Ifor Bach, plis cysylltwch gyda ni yma


Cyngor Caerdydd

Cyngor Celfyddydau Cymru

Architectural Heritage Fund