Gwneud Rhodd

Drwy wneud rhodd unigol, gallwch helpu i sicrhau ein dyfodol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi pob rhodd, boed yn gyfraniad untro, yn rhodd ategol wrth brynu tocyn, neu’n rhodd rheolaidd. 

Cofiwch, os ydych chi’n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, gallwch hefyd gynyddu gwerth eich rhodd 25% gyda Rhodd Cymorth.

Cliciwch yma i wneud rhodd untro neu rodd misol heddiw 

Os hoffech drafod rhoi dyngarol, bydden ni’n hapus i drafod eich meysydd o ddiddordeb gyda chi.  

Gallwch gysylltu â ni yma i gael trafodaeth gyfrinachol am yr effaith y gallai eich rhodd ei chael.