Artistiaid

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am gydweithio’n agos gyda’r artistiaid rydyn ni’n eu caru. Nid dim ond cynnig lle i berfformio ydyn ni, ond hefyd cefnogi artistiaid i ddatblygu.

Ym mis Ebrill 2021, fe lansion ni Clwb Music. Ei nod yw canolbwyntio ar reoli artistiaid a’u datblygu yn y diwydiant, gan ein galluogi ni i weithio’n agosach gydag artistiaid newydd ac sy’n dod i’r amlwg i arddangos eu gwaith i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Lansion ni gyda Buzzard Buzzard Buzzard a Panic Shack, ac ar hyn o bryd rydyn ni’n cynrychioli Alice Low, Panic Shack, Slate a Mellt ac yn cynnig cyngor a chymorth i sawl band arall sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Without clwb we wouldn’t be where we are today! Their knowledge and expertise about the industry helped springboard us at the very start of our musical endeavours and they continue to support and guide us now we’re established. Panic Shack

The work done through Clwb Music has led to two further opportunities for further support for new Welsh artists:

Clwb @ The Social – A regular Welsh showcase at the legendary music venue,The Social in London, to showcase emerging artists to a wider audience and industry interest outside of Wales.

Showcase Cymru – A partnership with Creative Wales and Horizonslaunched across 2 days at The Great Escape Festival in 2023 to provide further opportunities for new Welsh artists, and build on the work done by Clwb Music throughout the year. Take a look here: