Cymorth Corfforaethol

Fel cefnogwr corfforaethol i Glwb Ifor Bach, byddwch yn buddsoddi mewn cerddoriaeth llawr gwlad a diwylliant Cymru yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Gadewch i ni eich helpu chi i gysylltu â’ch cydweithwyr a’ch cleientiaid mewn ffyrdd newydd, eich helpu i drefnu profiad bythgofiadwy neu i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.  

Rydyn ni’n chwilio am bartneriaid newydd i ymuno â ni ar ein taith at Glwb Ifor Bach ar ei newydd wedd.  

Cysylltwch â ni i drafod y ffyrdd y gallwn gydweithio – bydden ni wrth ein boddau o gael creu cyfle partneriaeth unigryw i helpu i ateb eich amcanion busnes.