WhatsApp

Photo of a phone at a live gig

Tanysgrifiwch i gael diwedderiadau, newyddion a cyhoeddiadau yn wythnoson gan Clwb drwy WhatsApp!

Os ydych chi ar eich ffôn yn darllen hwn, cliciwch yma ag anfonwch neges i danysgrifio.

Fel arall:

  1. Adwich +447506673086 i’ch cysylltiadau ar eich ffon.
  2. Anfonwch neges i ni ar WhatsApp gyda ‘tanysgrifio‘ (neu ‘subscribe’ os hoffech chi eich diwedderiadau yn Saesneg).

Wedyn newn ni anfon neges i chi unwaith yr wythnos (fel arfer ar Ddydd Gwener) gyda cyhoeddiadau a newyddion.

Mae modd dad-danysgrifio unrhywbryd drwy anfon neges i ni gyda’r gair ‘stop’. 

 


 

Ymwadiad:

Anfon diweddariadau yw’r unig bwrpas dros cadw’ch rhif ffon. Ni fydd eich rhif y cael ei safio unrhywle arall a ni fyddwn yn adio chi i unrhyw sgwrs grwp ar yr app. Ni fyddwn yn rhannu’ch rhif na’ch gwybodaeth gyda unrhywun. 

Pan fyddwch chi’n dad-danysgrifo, fe gymerwn ni chi oddi ar y rhestr, tecstio chi i gadarnhau ag yna yn dileu eich rhif. Ar ol i ni ddileu eich rhif, ni fydd gyda ni unrhyw ffordd o adfer y rhif.

Mae’r gwasanaeth hwn am ddim.