RYDYM YN EDRYCH AM DJ’S CANOL WYTHNOS!

Clwb Ifor Bach News, Galeri – 22/05/2023

Mae Clwb eisiau chi!

Ydych chi’n angerddol am gerddoriaeth? Bysech chi’n rhydd i DJ’o canol wythnos yng Nghaerdydd? Os yw hyn yn swnio fel chi, darllenwch ymlaen!

Yma yn Clwb rydym yn cynnal llu o nosweithiau clwb canol wythnos fewnol. O ddigwyddiadau genre arbenigol i ôl partïon ar gyfer gigs stadiwm fawr, rydym yn darparu sbectrwm eang o ddigwyddiadau ar gyfer blas pob cwsmer.

 

Pethau Hanfodol

 

Rhaid i chi fod dros 18 i wneud cais am hyn a rhaid bod gennych ymwybyddiaeth dros sawl genre gwahanol. Rhaid i chi allu defnyddio offer DJ, boed hynny’n CDJs, finyl neu’ch cymysgydd a’ch meddalwedd eich hun.

 

Beth sydd angen arnom

 

Mae angen mics 30 munud o had, o un (neu gymysgedd) o’r genres isod. Dydyn ni ddim yn chwilio am unrhyw beth ffansi. Mae dewis cân a thrawsnewidiadau yn ALLWEDDOL, gan fod y nosweithiau hyn yn llai am y cymysgedd a mwy am y gerddoriaeth. Rydym hefyd yn gofyn am bio byr amdanoch chi’ch hun i gael ei anfon gyda’ch mics. Rydym yn hapus i chi gynnwys syniadau ar gyfer noson hoffech ei churadu / datblygu yn eich bio os oes gennych syniadau.

 

GENRES:

Pop

Dance

Disco

Funk 

Soul

Rnb

Old Skool

Hip-hop

Grime

Ama piano

Indie

Britpop

Reggae

Hyper pop

Rock

Themed (80’s, 90’s, 00’s / artist specific etc)

New Wave

Pop punk

Motown

Northern Soul

 

Oherwydd y nifer o ddigwyddiadau sy’n darparu’r genres yma yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, fyddwn yn rhoi llai o ystyriaeth i DnB, tecno a house, oni bai eich bod yn gallu cynnig rhywbeth newydd ac unigryw.