Hot 8 Brass Band

Galeri – 14/02/2019

Noson Sant Ffolant i gofio! Mi fydd Jack Mac’s Funk Pack yn chwarae Clwb mis nesa gyda Bass 12 ar gyfer Brassageddon.