Self Esteem - Clwb Ifor Bach's Staff Picks For 2021

Dewisiadau 2021 Staff Clwb Ifor Bach

Newyddion Clwb Ifor Bach – 17/12/2021

Draw yn Clwb Ifor Bach, ni wedi penderfynu rhoi rhestr o’r hoff albyms, artistiaid, senglau a digwyddiadau byw yn 2021 i helpu chi ddarganfod rhai o drysorau’r flwyddyn wrth i ni fynd mewn i 2022. 

HOFF GÂN 2021

Skull Never – Sharpie
6 gitâr a thrombôn. Beth sydd ddim i’w garu? – Adam

 

Papur Wal – Arthur
Rhyddhaodd Papur Wal un o’r albymau gorau o 2021 ac mae’r gân hon yn arbennig yn sefyll allan i mi. Fi’n caru geiriau nhw, eu ffordd cynnil ond hamddenol o chwarae, a odd profi’r gân yn fyw yn anhygoel. – Elan

 

Ed Dowie – The Obvious I
Mae’r gân yma yn profi mae dyma be’ mae Ed Dowie yn Wych am wneud. Pan nes i weld e yng Ngŵyl Swn eleni, Nath e neud fy enaid i’n hapus ac yn drist ar yr un pryd. – George

 

Flyte – Cathy Come Home
Mae ganddo alaw wallgof o fachog yn y corws, gyda harmonïau hyfryd a phwnc testun cryf. – Alex

 

Xiu Xiu & Liz Harris – A Bottle Of Rum
Dyma’r cydweithrediad arswydus fi wedi bod yn aros am fy holl mywyd. Ma’ nhw wedi llwyddo i greu un o’r traciau gwerin pop mwya’ poblogaidd y flwyddyn. Fi’n chware fe drwy’r amser. – William

 

Bredren feat T Man (DLR Remix) – Inferno
Dyma fersiwn DLR o glasur tanddaearol. – Ffion

 

Sports Team – Here’s The Thing
Mae’n neud ti moen dawnsio a Hefyd trio canu gyda’r gân ond ma’r geiriau mor gyflym, mae bron yn amhosib. Mae’n gân ryfedd o hapus ond mae’r sylwebaeth gymdeithasol yn cyferbynnu’n llwyr â’r egni hapus yna. – Ashley

 

Hyll – Ar Draws Y Byd
Byse’n I wedi gallu dewis unrhyw gân o EP newydd Hyll i fod yn onesd. Ond mae’r gân yma yn swnnio fel be’ ma’ Hyll wedi bod yn trio ‘neud dros y blynyddoedd. Mae’r defnydd o linynnau yn rhywbeth newydd i’r band ond mae’n swnnio’n naturiol ac yn gywir, a Gobeithio neuth e aros am byth. – Steffan. 

 

Old Peel – Aldous Harding
Fi’n caru e, a nes i brynu e ar 7’ a nes i glywed fersiwn arall o fe a mae’n hyfryd! – Lucy

 

Madlib – Road of the Lonely Ones
– Cai

 

Remi Wolf – Quiet on Set
– Guto

HOFF ARTIST NEWYDD

FoldUh
Traciau hwyliog am hummus. Dy’n nhw ddim yn swnnio fel Shame, felly newch chi siwr y fod ddim clywed nhw ar 6 Music. – Adam

 

 Alice Low
Alle’n i fynd ‘mlaen a ‘mlaen am ba mor sbesial yw Alice Low. Mae’n artist hollol unigryw, mae’n berfformwraig anhygoel a fi’n cael fy llorio bob tro mae’n perfformio. Mae ganddi ddawn arbennig i ddal sylw cynulleidfa. Fi methu aros i weld a chlywed be’ mae’n neud nesa’. – Elan

 

Kiddus
Mae Kiddus yn artist o Grangetown sydd wedi dod yn enwog am eu antics ar-lein a’u sioeau byw unigryw. Mae eu perfformiadau yn hollol annisgwyl. Ma’ nhw’n enigma llwyr, yn ddoniol, yn ddwys, yn ysgafn, ac yn ddwfn. Does neb arall allan yna sy’n debyg i Kiddus! – George

 

Donovan
Mae gan Donovan ystod anhygoel o’r math o gerddoriaeth mae’n ei greu. Mae’n amrywio o ganeuon gwerin gwych i adfywio themâu canoloesol yn ei ganeuon. – ALEX

 

The Weather Station
Mae’n braf, wedi’i ddienyddio’n arbenigol ac yn hawdd ar y clustiau. Yn atgoffa llawer o Destroyer i mi ond gyda cheinder rhywun fel Weyes Blood. Hoff drac: Calon – William

 

Grove
Ma’ nhw wedi cael blwyddyn anhygoel, chi ddim moen colli be’ ma’ nhw’n neud. – Ffion 

 

Wolf Alice
Mae eu halbwm newydd yn anhygoel, mae pob sengl wedi bod yn anhygoel ac emosiynol ac anthemig, ac yn fyw maen nhw’n rhywbeth arall yn unig. – Ashley 

 

Bdrmm
Fi ddim yn hoffi pan ma’ bandiau’n sillafu eu henw mewn ffordd lletchwith yn fwriadol. Mae’n neud fi ddim moen gwrando arnyn nhw. Ond nath Will chwarae nhw yn y swyddfa ychydig o weithiau, a bob tro byse’ fe’n chwarae nhw o’n i’n gofyn pwy odde’n nhw. Nes i weld nhw yng Ngŵyl End of The Road, a fi gallu cadarnhau bod nhw hyd yn oed yn well yn fyw. – Steffan

 

Josephine Foster
Nes i ddechre gyda’r albym ‘Blood Rushing’ a mis yn ddiweddarach fi dal yn gwrando arno fe. Mae ‘di helpu fi wrth symud tŷ– Lucy

 

Earl Sweatshirt
Ar ôl i ni golli MF DOOM, nes i ffeindio pethe oedd yn debyg a nes i gwmpo mewn cariad gyda nhw. – Cai

 

Melin Melyn

– Guto

HOFF ALBYM 2021

Cord Galaxy – When We First Met
Teimlo fel bod rhywun yn rhoi mwythau i dy glustiau. – Adam

 

Self Esteem – Prioritise Pleasure
O’n i’n gwbod yn syth mae hwn fyddai fy hoff albwm o’r flwyddyn pan nes i weld Self Esteem yn perfformio yn Green Man. Mae’r ffordd siaradodd yr albym yma gyda fi a gymaint o bobl eraill yn wirioneddol anhygoel ac yn glôd i sgiliau ysgrifennu Rebecca Taylor. Ma’ gwylio hi’n perfformio gyda’i band yn brofiad hyfryd a odd y profiad o wylio hi’n fyw yn Clwb eleni yn aros gyda fi am amser hir. – Elan

 

Mace The Great – MSOTB
Mae’n rhaid i fi gyfadde’ o’r cychwyn, mae fi yw siwr y fod ffan mwya’ Mace The Great. Fi wedi gwrando ar yr albym yma gymaint o weithiau, odd Mace The Great yn top 5 fi ar Spotify Wrapped eleni. Mae Mace yn cynrychioli Caerdydd mwy nag unrhyw artist arall allan yna. Roedd yr albym yma hefyd ar restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni. – George

 

Neil Young & Crazy Horse – Barn
Er ei fod yn weddol newydd, mae’n ymdrech wych ganddo, ac mae’n wych gweld rhywun sydd wedi bod o gwmpas ers 50 mlynedd yn dal i gynhyrchu albym mor safonol. – Alex

 

Remi Wolf – JUNO
Fi erioed wedi clywed rhywbeth mor egnïol yn fy mywyd. Siwgr pur. – William

 

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert
Syfrdanol, graenus, popeth. Yn syml, mae’n gampwaith. – Ffion

 

Press To Meco – Transmute
Riffs anhygoel, trwmpedi, harmonïau anhygoel o dynn ac alawon arallfydol. – Ashley

 

Mogwai – As The Love Continues
Dywedodd gwasanaeth ffrydio poblogaidd wrthyf fod yr albwm hwn wedi bod yn dolennu yn fy nghlustiau trwy’r flwyddyn. Ni allwch ddadlau â’r stats. Ni allwch hefyd ddadlau â gwir frenhinoedd yr Alban. Fe allech chi ddweud hyn am bob un o’u halbymau – dim ond ffycin ffantastig ydyn nhw? – Steffan

 

Ed Dowie – The Obvious & I
Llais fel angel, a fi’n meddwl bod ‘i albym e’n hyfryd – Lucy

 

Gruff Rhys – Seeking New Gods

-Cai

 

Little Simz – Sometimes I Might be Introvert

– Guto

HOFF DDIGWYDDIAD BYW 2021

 

Shiny Fitting yn Be Yourself Weekender
Gig. Mewn pwll glo. Wedi’i amgylchynu gan flodau pinc oedd wedi’u goleuo. Nathon nhw hyd yn oed neud cover o un o fy hoff ganeuon gan Toast! – Adam

 

Lansiad Albym Breichiau Hir yn Clwb Ifor Bach
Fi ‘di bod yn ffan o Breichiau Hir ers o’n i’n 15 oed, felly odd y noson yma wastad mynd i fod yn un arbennig. Ond nathon nhw jyst fynd tu hwnt i be’ o’n i’n ddisgwyl a nathon nhw llorio ni i gyd, Ma’ Hir Oes i’r Cof yn albym wych a odd cal y cyfle i wrando arno fe’n fyw yn anhygoel. Fi moen neud e i gyd eto! – Elan

 

Richard Dawson yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd
Fi’n ffan mawr o  Richard Dawson, felly ma’ gwylio fe’n fyw wastad yn brofiad hyfryd, a dyma’r digwyddiad cynta’ nol i fi ers i Covid fwrw. Odd yr haul allan, o’n i’n eistedd gyda hen ffrindiau a ffrindiau newydd, yn bwyta falafel a yfed cider. Odd e’n brofiad na’i gofio am byth. – George

 

 Alice Low yng Ngŵyl Sŵn
Mae’n anghyffredin gweld perfformiwr sydd â phresenoldeb llwyfan mor wych, ac roedd y perfformiad syfrdanol yma wedi neud y dewis yma’n un hawdd i fi. – Alex

 

Joel Culpepper yn Clwb Ifor Bach
Mae’r dyn yn garisma mewn trowsus tynn. Hefyd fi’n credu mae fe sydd gyda’r band gorau yn y byd. Falle. – William

 

Break B2B Dillinja B2B S.P.Y yn RUN.
Odd hwn yn ddigwyddiad hollol anhygoel nath ddigwydd ar ddamwain achos salwch. – Ffion

 

Lynks yn Sŵn
O’n i ddim yn siwr iawn beth i ddisgwyl, ond wedyn nath person ddod mewn gyda gimp masg a dawnswyr a rhoi’r sioe un o’r sioeau byw gorau i mi eu gweld trwy’r flwyddyn. Egni arallfydol, tiwns anferthol a jyst y teimlad mwyaf sbesial mewn ‘stafell llawn. – Ashley

 

Sugar Horse yn The Moon
Cyn y sioe yma, o’n i erioed wedi gweld Sugar Horse yn fyw o’r blaen, ac ar ôl gwylio nhw, fi gallu cadarhau bo’ fi erioed wedi gweld unrhywbeth tebyg o’r blaen. Alle’n i rhestri’r genres gwahanol ma’ nhw’n chwarae, ond neuth e ddim dod yn agos i’r profiad o gwylio’n nhw’n fyw. – Steffan

 

Richard Dawson at End Of The Road
Nos Sul ar The Garden Stage — odd e’n hyfryd ac yn hudolus.  – Lucy 

 

Fontaines DC
yn yr Undeb Myfyrwyr. – Cai

 

Self Esteem at Green Man
– Guto