Merched yn Gwneud Miwsig zine curators for issues 1 to3

Merched yn Gwneud Miwsig Zine

Clwb Ifor Bach News – 24/02/2021

In collaboration with Maes B, we’ve launched the Merched yn Gwneud Miwsig digital zine. Curated by Welsh women in music and giving a platform to the creative women of Wales. Read all issues here!

Issue 1
Curated by Adwaith

Contents:
L L I N O S
Lleucu Non
Accü
She’s Got Spies
Casi Wyn
Llinos Owen
Gwenba
Ffion Taylor

Issue 2
Curated by Heledd Watkins

Contents:
Aleighcia Scott
Esyllt Lewis
Rachel Ford
Molly McBreen & Izzy Rabey
Mari Elin
Elen Llwyd
Bethan Mai
Ani Glass

Issue 3
Curated by Siân Eleri

Contents:
Ashrah Suudy
Thallo
Ellie Orrell
Seren Jones
Llinos Anwyl
Llio Elain Maddocks
Eädyth
Megg & Katie Lloyd
Rebecca Kelly

Issue 4
Curated by Malan

Contents:
Alys Williams
Cara Davies
Jenipher’s Coffi
Becky Davies
Gwenno Llwyd Till
Magi Tudur
Mari Elen
Naomi Saunders
Gwenno Morgan
Tegwen Bruce-Deans