Merched yn Gwneud Miwsig zine curators for issues 1 to3

Zine Merched yn Gwneud Miwsig

Newyddion Clwb Ifor Bach – 24/02/2021

Mae Merched yn Gwneud Miwsig yn brosiect ar y cyd rhwng Clwb a Maes B. Cafodd y zine ei lawnsio yn Awst 2020. Mae pob rhifyn wedi’i guradu gan fenyw y sîn gerddoriaeth Cymraeg ac yn cynnwys nifer o fenywod creadigol Cymru. Darllenwch bob rhifyn yma!

Rhifyn 1
Curadu gan Adwaith

Cynnwys:
L L I N O S
Lleucu Non
Accü
She’s Got Spies
Casi Wyn
Llinos Owen
Gwenba
Ffion Taylor

Rhifyn 2
Curadu gan Heledd Watkins

Cynnwys:
Aleighcia Scott
Esyllt Lewis
Rachel Ford
Molly McBreen & Izzy Rabey
Mari Elin
Elen Llwyd
Bethan Mai
Ani Glass

Rhifyn 3
Curadu gan Siân Eleri

Cynnwys:
Ashrah Suudy
Thallo
Ellie Orrell
Seren Jones
Llinos Anwyl
Llio Elain Maddocks
Eädyth
Megg & Katie Lloyd
Rebecca Kelly

Rhifyn 4
Curadu gan Malan

Cynnwys:
Alys Williams
Cara Davies
Jenipher’s Coffi
Becky Davies
Gwenno Llwyd Till
Magi Tudur
Mari Elen
Naomi Saunders
Gwenno Morgan
Tegwen Bruce-Deans