Resident DJ Application

Clwb Ifor Bach News – 03/02/2022

Could you be our next resident DJ?

Do you know your Dua Lipa from your Lizzo? Are you brave enough to play Blur straight after Oasis? We’re on the hunt for upcoming DJs who play Indie, Pop and Old School Disco to join Clwb!

Our Saturday night parties have been a raucous affair for over 17 years, and we want to hear from people who love them just as much as we do! This is a unique opportunity for experienced DJs and those who have always wanted to learn to join one of Cardiff’s longstanding venues.

Have you always wanted a go at being a DJ and adore your music? We are also offering full training from our incredible residents so you can learn the tricks or the trade and set to impress on the dancefloor. We want to welcome people who aren’t necessarily the most skilled, but the most passionate about Clwb and what we do.

Want to apply? Send over:

  • Short bio
  • Social Media Links
  • Your Latest Mix / Playlist

to post@clwb.net with the title ‘RESIDENT DJ APPLICATION’

See you on the dancefloor!
—-
Ydych chi’n adnabod eich Dua Lipa o’ch Lizzo? Ydych chi’n ddigon dewr i chwarae Blur yn syth ar ôl Oasis? Rydym yn chwilio am DJs sy’n chwarae Indie, Pop a Disgo i ymuno â Clwb!
Mae ein partïon nos Sadwrn wedi bod yn rhai bythgofiadwy ers dros 17 mlynedd, a hoffem ni glywed gan bobl sy’n eu caru gymaint â ni! Dyma gyfle unigryw i DJs profiadol a’r rhai sydd wastad wedi bod eisiau dysgu i ymuno ag un o leoliadau hirsefydlog Caerdydd.
Ydych chi yn addoli eich cerddoriaeth ac wedi bod eisiau rhoi cynnig ar fod yn DJ? Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant llawn gan ein preswylwyr anhygoel fel y gallwch ddysgu’r triciau neu’r grefft a gosod i wneud argraff ar y llawr dawnsio. Rydyn ni’n croesawu pobl sydd ddim o reidrwydd y mwyaf medrus, ond y mwyaf angerddol am Clwb a’r hyn rydyn ni’n ei wneud.
Eisiau gwneud cais? Anfonwch:
Bywgraffiad byr
Cysylltiadau Cyfryngau Cymdeithasol
Eich Cymysgedd Diweddaraf / Rhestr Chwarae
post@clwb.net gyda’r teitl ‘RESIDENT DJ APPLICATION’
Welwn ni chi ar y llawr dawnsio!