Gwrandawiad Cyntaf: un o anthemau Cân i Gymru 2017 – ‘Eleri’, gan Betsan

This article can be found in Welsh here.