A photo of Gwilym who play live at Galeri on 24th 06 2023

Gwilym @ Galeri

Dienw + Eädyth
Saturday 24/06/2023
  • Gwilym @ Galeri
  • Dienw + Eädyth
  • Date: Saturday 24/06/2023
  • Time: 7.30pm
  • Price: £8/£11
  • Age Restrictions: 14+
  • Venue:
Yn rhan o bartneriaeth newydd sbon rhwng Clwb Ifor Bach a Galeri, mi fydd Gwilym yn chwarae yn Galeri, Caernarfon yn mis Mehefin. 
As part of a brand new partnership between Clwb Ifor Bach and Galeri, Gwilym will be playing in Galeri, Caernarfon in June.