Mae Clwb yn ehangu

Mae Clwb Ifor Bach yn eich gwahodd i weld ein cartref newydd ar gyfer cerddoriaeth yng Nghymru

Clwb Ifor Bach Redevelopment Walk Through (Nissen Richards) from Clwb Ifor Bach on Vimeo.

Llawr Gwaelod
500 Cap
Llawr Gyntaf
Ail Lawr
300 Cap
Teras
Tu Allan
Llawr Gwaelod
Balconi y Llawr Gyntaf
Ail Lawr 

Ein gweledigaeth

Am 35 mlynedd, mae Clwb Ifor Bach wedi dod ag artistiaid y byd i Gymru – a chyflwyno artistiaid o Gymru i’r byd. Dechreuodd bandiau fel Super Furry Animals a Stereophonics yn fach yma a mynd ymlaen i fod yn llwyddiannus ym mhobman.

Nid lle i bobl ifanc fynd allan rydyn ni’n ei gynnig yn unig. Rydym wedi rhoi lle iddynt dyfu. Gofod iddynt ddysgu eu crefft. Rhywle i gychwyn a datblygu gyrfa mewn cerddoriaeth. Mae peirianwyr rydyn ni wedi’u hyfforddi bellach yn teithio’r byd. Mae hyrwyddwyr wnaeth dorri eu dannedd yn cynnal ein sioeau bellach yn rhedeg eu gwyliau eu hunain. Mae pobl a gafodd eu blas cyntaf o fywyd diwylliannol drwy gamu drwy ddrysau Clwb Ifor Bach wedi mynd ymlaen i ddatblygu cariad oes tuag at gelf o bob math.

Rydym yn cymryd un o leoliadau mwyaf adnabyddus Caerdydd ac yn ei wneud yn fwy.

Rydym yn bwriadu cymryd yr adeilad drws nesaf i’n un ni a’i uno gyda’n hadeilad presennol i greu lleoliad sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Yn gweddu gyda’i leoliad hanesyddol ar Stryd Womanby. Bydd hyn yn caniatáu i ni gynnal mwy o ddigwyddiadau a diddanu mwy o bobl. I barhau i hyrwyddo diwylliant Cymru a’r iaith yn ei holl ffurfiau. Bydd yn ein caniatáu i ddatblygu mwy o artistiaid, cynnal mwy o  seminarau a gweithdai, a hyfforddi mwy o beirianwyr, technegwyr, gweinyddwyr a hyrwyddwyr. Gyda chartref mwy, byddwn yn gallu cyrraedd mwy o bobl ar draws Caerdydd, ar draws Cymru, a thu hwnt.

Mae hyn wedi bod yn bosibl oherwydd i Gyngor Caerdydd gytuno i gaffael yr adeilad y drws nesaf, a’i brydlesu i ni am y tymor hir. Mae’r camau maen nhw wedi’u cymryd i ddiogelu Stryd Womanby fel calon llwyfan cerddoriaeth y ddinas yn galluogi i hyn ddigwydd. Mae hyn yn rhoi’r lle i ni allu ehangu a thrwy eu hymyriad nhw y mae’r ail-ddatblygu hyn wedi’i wneud yn bosibl.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi rhoi arian a chyngor er mwyn i ni gynnal astudiaeth o ddichonoldeb. Fe wnaeth y gefnogaeth hon ein galluogi i weithio gyda thîm arbenigol i greu dyluniadau cysyniadol a chynllun busnes ar gyfer yr ail-ddatblygiad. Diolch i’r rôl hanfodol mae’r ddau sefydliad hyn wedi’u chwarae, mae Clwb Ifor Bach yn symud i drws nesaf – ac yn symud i fyny yn y byd.

Yn ogystal ag adeiladu ar ein treftadaeth, bydd y lleoliad hefyd yn cyfrannu at ein cymuned, yr economi yng Nghymru ac at wead bywyd Cymreig. A bydd yn chwarae rôl hollbwysig o ran gwneud Caerdydd yn ddinas cerddoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn brifddinas ar wlad sy’n gyfystyr â chân. Mae’n bryd rhoi cartref newydd i gerddoriaeth yng Nghymru.