Swydd: Ymgynghorydd Busnes Celfyddydol

Mae Clwb Ifor Bach yn edrych i benodi Ymgynghorydd Busnes Celfyddydol cymwysedig i weithio gyda Grwp Lliwio CIB, tim mewnol CIB,  rheolwr prosiect cleientiaid ac ochr wrth ochr gyda’r tim dylunio apwyntiedig (pan benodir nhw) i gyflwyno cynllun busnes & astudiaeth dichonoldeb arloesol a gweledigaethol.

Mi fydd yr Ymgynghorydd Busnes Celfyddyol gyda profiad perthnasol i greu a chyflwyno strategaeth busnes i’r tymor canolig & hir ar y cyd gyda’r astudiaeth dichonoldeb i ail-ddatblygu’r safle (RIBA Cam 0 – 2). Bydd gan yr Ymgynghorydd profiad o weithio gyda tim dylunio dan arweiniad pensaerniol ac yn galllu dylanwadu’r cynigion dylunio o safbwynt busnes dynamig.

Mi fydd ehangu ac ail-ddatblygu CIB yn brosiect ar raddfa mawr, o ran buddosddiad cyfalaf a’r effaith ar gostau craidd ac incwm potensial CIB yn dilyn cwblhau’r gwaith.

Mi fydd yr Ymgynghorydd llwyddiannus naill ai’n meddu ar yr holl sgiliau craidd angenrheidiol i gwblhau’r gwaith neu yn comisiynnu arbenigedd ychwanegol pan fo’r angen, ac yn gyfrifol amdano o safbwynt rheoli ac ariannol.

Dyddiad cau: 12pm / 12.07.18

Gwnewch cais drwy ddilyn y link yma.