Swydd: Goruchwyliwr Shifft

Crynodeb Swydd:

Prif bwrpas y swydd yma yw i sicrhau bod y cwsmer yn derbyn y gwasanaeth orau bosib. 

I gynorthwyo yn y broses weithredol o rhedeg y bar ac i sicrhau bod y staff yn cyflawni eu dyletswyddau i’r gorau o’i gallu: 

 • I ddarparu gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf. 
 • Cynnal safonau uchel o hylendid, iechyd a diogelwch.
 • Sicrhau safonau uchel ac effeithlonrwydd gwaith.
 • Cynnal rheolaeth ar y stoc a cyllid.
 • Gweithio fel Rheolwr Dyletswydd pan nad yw’r Rheolwr Cyffredinol neu Rheolwr Lleoliad Cynorthwyol ar gael. 

Dylestwyddau: 

Goruchwylio pob bar yn ystod pob shifft. 

 • Sicrhau bod pob un lleoliad yn agor ar amser a bod pawb yn barod i weithio. Sicrhau gwasanaeth cwsmer blaen tŷ gorau posib, clustnodi a chefnogi staff trwy gydol y shifft i sicrhau gwasanaeth cwsmer cyflym a bod y lleoliad yn lân. 
 • Cadw staff yn brysur ac yn weithgar ar bob achlysur. 
 • Sicrhau bod pob aelod o staff yn cyrraedd safon uchel wrth y bar ac i nodi a newid unrhyw gamgymeriadau. 
 • Cynnal safon uchel cefn tŷ a’r selar. 
 • Cyflawni gwaith papur dyddiol i sicrhau bod y lleoliadau yn rhedeg yn esmwyth ac yn saff ac i barhau i oruchwylio hyn drwy gydol y shifft. 
 • Rhag-weld ac ymateb i unrhyw broblemau sydd yn codi a nodi y rheolwr pan fo angen.
 • Sicrhau bod pob lleolad yn cau ar amser, bod pob swydd yn cael eu orffen i’r safon uchaf posib, staff yn gadael ar amser, gwirio lleoliadau blaen a cefn tŷ a sicrhau eu bod nhw wedi eu diogelu a bod y lleoliadau mewn cyflwr arbennig yn barod am y diwrnod canlynol. 
 • Mynychu pob cyfarfod staff. 
 • Sicrhau bod y staff yn defnyddio y tiliau yn gywir, nodi pob gwerthiant a sicrhau bod y tiliau ar gau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. 
 • Sicrhau bod stoc yn cael eu gylchdroi pan yn stocio yr oergell a phob bar.
 • Sicrhau bod lefelau stoc yn cael ei fonitro trwy gydol y shifft ac yn cael eu ail-lenwi pan fo angen. 
 • Sicrhau bod staff yn recordio unrhyw wastraff. 
 • Cynorthwyo mewn unrhyw hyfforddiant staff. 

Dirprwy Rheolwr:

 • Gweithio fel Dirprwy Rheolwr pan nad yw’r Rheolwr Cyffredinol neu Rheolwr Lleoliad Cynorthwyol ar gael. 
 • Cyflawni’r holl weithdrefnau agor a chau. 
 • Goruchwylio pob aelod o staff pan yn gweithio. 
 • Sicrhau bod rheolau yn cael ei ddilyn pan mae’r lleoliad ar agor, megis The Health and Safety Act and the Licensing Act of 2003.
 • Gwybodaeth am trwydded yr adeilad.
 • Dilyn cyfarwyddiadau ariannol wrth gau y tiliau, derbyniadau ac ail-lenwi tiliau y ‘float’. 
 • Delio gyda unrhyw gwynion gan cwsmeriaid neu unrhyw anghenion cymorth cyntaf. 

Angenrheidiol: 

 • Gwaith blaenorol o weithio yn hwyr yn y nos. 
 • Sgiliau uchel gweinyddol a sgiliau trefnu gwych.
 • Y gallu i weithio oriau hyblyg; gan amlaf nosweithiau / nosweithiau hwyr a penwythnosau. 

Dymunol: 

 • Angerdd tuag at cerddoriaeth byw a gwybodaeth sylfaenol o’r sector. 
 • Deiliad Trwydded Bersonol.

20 awr yr wythnos, cyflog yn seiliedig ar brofiad.
Anfonwch lythyr eglurhaol a CV i meg@clwb.net i wneud cais. Dyddiad cau 1af Tachwedd 2019.