Galeri: Olafur Arnalds, Neuadd Dewi Sant

Sain, goleuadau ac awyrgylch hyfryd.

Credit: Simon Ayre