Yws Gwynedd Live at Clwb Ifor Bach on the 30th of September 2022.

Yws Gwynedd

Dienw

  • Yws Gwynedd
  • Dienw
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £10/13
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Ar ôl Haf prysur llawn gigs gan gynnwys Tafwyl, Llwyfan y Maes yn yr Eisteddfod Genedlaethol – mae Yws Gwynedd nol yn Clwb Ifor Bach a ni methu aros i groesawu e nol. Cefnogaeth gan Dienw.