Wales Football After Party live at Clwb Ifor Bach on June 5th 2022

Parti Ar Ôl Gêm Cymru

DJ Dilys | GRL TLK

  • Parti Ar Ôl Gêm Cymru
  • DJ Dilys | GRL TLK
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £4 - £5
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mynd i wylio’r gêm yng Nghaerdydd ar y 5ed o Fehefin? Dewch i Clwb Ifor Bach ar ôl am barti gyda DJ Dilys a GRL TLK!