Concrete Junglists: Vinyl Vipers


  • Concrete Junglists: Vinyl Vipers
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £5
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae Double A-Side a Concrete Junglists yn cyflwyno noson o finyl, o ddechrau i ddiwedd.