Sul 26/05/19
Twrw

Twrw Trwy’r Dydd

Los Blancos, Breichiau Hir, Papur Wal, Ynys, Kim Hon, Eadyth, Melin Melyn, DJ Dilys, DJ Pydew
4:00pm | £5-10 | 18+

Mae Twrw Trwy’r Dydd yn ôl am y pedwerydd flwyddyn, a ni’n gaddo bod yr un yma am fod yr un mor wych a’r lleill.

Dyma ein uchafbwynt bob blwyddyn; cerddoriaeth gan ein hoff artistiaid a DJ’s yn llifo o Clwb Ifor Bach o’r prynhawn tan oriau man y bore mewn parti mawr. Ymunwch a ni.

Yn agor y noson, mi fyddwn ni’n croesawu synnau vintage rock Melin Melyn i Clwb Ifor Bach am y tro cyntaf.

Nesaf bydd un o artistiaid Gorwelion gyda sain dawns-electronig sy’n creu tonnau yn y sîn gyda’i ysgrifennu hudol a llais anferth – Eädyth.

Yn dilyn, tra mae Y REU yn cysgu, mae KIM HON wedi deffro. Fydd y sengl gynta ‘Twti Ffrwti’ allan ar y 26ed o Ebrill ar label Libertino. KIM HON YN DY WUNAB!

Ni’n edrych ymlaen at groesawi Ynys i Clwb Ifor Bach am y tro cyntaf erioed. Mae ei sengl newydd, ‘Caneuon’ allan nawr!

Mi fydd yr hazy rockers Papur Wal yn dychwelyd gyda cerddoriaeth newydd nesa’.

Olaf ond un, miwsig emo gydag angerdd ac egni ymosodol ac anerchaidd o Breichiau Hir.

Fydd un o fandiau prysuraf Cymru a ffefrynnau Twrw, Los Blancos yma i gloi’r noson.

+ DJ Dilys
+ DJ Pydew