TVAM


  • TVAM
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £12/£16
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

TVAM, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Joe Oxley, yn dod â’i seiniau seicedelig, grungy, hypnotig i Glwb Ifor Bach.