A photo of Touche Amor who play live at Clwb Ifor Bach on the 28th of June 2022.

Touché Amoré

Plus Special Guests Scowl

  • Touché Amoré
  • Plus Special Guests Scowl
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £18
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
Bydd band ‘post-hardcore’ Touche Amore o LA yn dod i Glwb Ifor Bach Mehefin yma i chwarae caneuon o eu halbwm newydd ‘Lament’ a hefyd clasuron eraill.

Mae’r degawd diwethaf wedi gweld Touché Amoré yn gweithio trwy lawer o heriau tywyll, ond mae’r albwm ‘Lament’ yn cyflwyno golau ar ddiwedd y twnnel. Trwy 11 o ganeuon, mae’r band yn edrych i’r gorffennol gyda chariad a phositif rwydd, wrth aros yn driw iddyn nhw eu hunain.