Ôl Parti Tom Jones!


  • Ôl Parti Tom Jones!
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £3
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

What’s new Pussycat!? Ymunwch â ni am noson llawn dawnsio, disgo, soul, motown a holl ganeuon mawr Tom Jones!