Tide Lines live at Clwb Ifor Bach November 22nd 2020

Tide Lines


  • Tide Lines
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £13
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
Daw’r pedwarawd amgen Tide Lines i Clwb Ifor Bach mis Tachwedd!

Pedwarawd gyda’i gwreiddiau yn rhedeg ar draws Ucheldiroedd ac Ynysoedd Yr Alban lawr i ochrau Gorllewin a De Glasgow yw Tide Lines.

Wedi’i ffurfio o lenyddiaeth a miwsig yr ardaeloedd lle fagwyd, mae eu caneuon gwreiddiol yn clymu rhamant bywyd gwledig gyda chasgliad recordiau o ysgifennwyr clasurol Americanaidd a ddylanwad Gaeleg cryf.