The Howl & The Hum

Big Thing

  • The Howl & The Hum
  • Big Thing
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £10
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Ni methu aros am The Howl & The Hum i ddychwelyd i Gaerdydd yn dilyn set anhygoel yng Ngŵyl Sŵn 2019!

Newydd arwyddo gyda Kobalt/AWAL, mae The Howl & The Hum nawr yn paratoi ar gyfer eu albym debut yn y Gwanwyn.

Yn 2020, i ennill adnabyddiaeth i’ch enw, mae yna mwy ffyrdd nag erioed. Mae sêr yn cael eu genu ar Soundcloud, neu Instagram, gall cerddorion feithrin dilyniant heb erioed chwarae nodyn tu allan i’w ystafell gwely. Mae’n fath o gyfle newydd, ond mae hefyd yn un sydd â diffyg rhamant a chymuned o bobl ifanc yn gwario’u amser yn tyfu fynny o gwmpas pobl tebyg. Fel bu prif canwr ac ysgrifennwr The Howl & The Hum, Sam Griffiths, yn darganfod dros y blynyddoedd o fewn sîn ‘open mic’ Caerefrog, y profiadau yna sydd wir yn eich paratoi. Ar ôl symud i Caerefrog, roedd Griffiths yn gwario’u amser yn nosweithiau ‘open mic’ a barddoniaeth, fersiwn od o Greenwich Village yn y 60au. Fe aeth ymlaen i gwrdd â chwarewr bass Bradley Blackwell, drymiwr Jack Williams a gitarydd Conor Hirons trwy’r nosweithiau yma.