Temples


  • Temples
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £15/£18
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Yn deillio o roc y 1970au, mae cerddoriaeth y band Temples, yn llawn melodïau bachog, synths breuddwydiol sy’n cael eu cymylu mewn niwl seicedelig.