Sadwrn 26/10/19
Clwb Ifor Bach

SYML

Nathan Ball
7:30pm | £12 | 18+

Yn ffocysu ar y pethau sy’n bwysig yw sut mae Brian Fennell yn sgwennu a recordio o dan yr arallenw SYML.
Cafodd ei fabwysiadu heb iddo wybod ei hanes na’i gysylltiad i’w wreiddiau Cymraeg tan ei fod yn 18 mlwydd oed, mae Fennell yn creu miwsig o’i stiwdio islawr cartref yn Issaquah, 20 milltir i’r Dwyrain o Seattle. Mae’n gallu creu’r synau ei hun, o’i hun, ei biano, allweddellau, gitarau a chyfrifiadur.