Iau 17/10/19 @ ATRiuM
Gŵyl Sŵn, USW, Complete Music Update

Sŵn Music Conference

10:00am | Am ddim / Free | ALL AGES / POB OEDRAN

Nid mater o roi platfform i gerddoriaeth fyw yn unig yw gŵyl Sŵn, mae’n falch o gefnogi pobl ifanc sy’n edrych i’w gwneud yn y diwydiant cerddoriaeth. Rydym wedi partneru â Phrifysgol De Cymru i gyflwyno digwyddiad diwydiant deuddydd wedi’i guradu gan Complete Music Update (CMU).

Mae’r digwyddiad yn dod ag artistiaid, y gymuned gerddoriaeth a myfyrwyr ynghyd ar gyfer rhaglen ddeuddydd i ysbrydoli’r rhai sy’n edrych i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

O farchnata’ch hun i ddod o hyd i’r partneriaid cywir, bydd y diwrnod yn darparu sylfaen cadarn a chyfle rhwydweithio delfrydol i’r rhai sy’n ystyried gyrfa mewn cerddoriaeth.

Disgwyliwch drafodaethau panel, holi ac ateb a chyflwyniadau gan dros 20 o weithwyr proffesiynol y diwydiant a fydd yn rhannu eu profiadau a’u cyngor ar sut i adeiladu a chynnal gyrfa mewn cerddoriaeth.