StealingSheep_ClwbIforBach_281122

Stealing Sheep


  • Stealing Sheep
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £12.50
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae Stealing Sheep yn fand arbrofol ‘art-pop’ o Lerpwl sy’n plethu synths, lleisiau tynner, harmonïau cymhleth ac elfennau o werin, pop a psychedelia.