Graphic to advertise a weekly Saturday night clubnight in Cardiff nightclub, Clwb Ifor Bach - playing pop, indie and funk music.

Stacked

Indie, Funk a Pop

  • Stacked
  • Indie, Funk a Pop
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £5 - £6
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Parti mawr ar draws tri llawr, yn chwarae pop, indie a funk!

Parti enfawr nos Sadwrn Clwb!

Ymunwch â ni ar draws tri llawr yn llawn caneuon Pop, Disgo ac Indie!

Gyda tiwns yn cael eu darparu gan ein preswylwyr hirsefydlog, gallwch ddisgwyl i ddathlu bob penwythnos yma yng Nghlwb Ifor Bach mewn steil!

Mae nifer cyfyngedig o docynnau yn cael eu rhyddhau sy’n cynnwys naid ciw!

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ceisio archebu tocyn cyn y diwrnod fel y gallwch wneud y gorau o Stacked! Ond peidiwch ag ofni, mae digon o docynnau ar y drws bob amser o 11PM ymlaen.

Welwn ni chi ar y llawr dawnsio x