Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth

Heledd Watkins, Endaf, Steff Dafydd, Griff Lynch, Siân Adler

  • Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth
  • Heledd Watkins, Endaf, Steff Dafydd, Griff Lynch, Siân Adler
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: Am Ddim
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad:

Mae Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth ar y cyd rhwng Clwb Ifor Bach, Maes B a’r Urdd yn ôl.

Ar ôl llwyddiant ysgubol y sesiynau yma llynedd, ni wedi penderfynu dod a’r sesiynau ar-lein yma yn ôl. Mi fydd pob sesiwn wedi cael ei rhannu mewn i ddau –

Sesiwn 1 (i bobl newydd sydd heb mynychu y sesiynau yma o’r blaen) – 18:00 – 19:00
Sesiwn 2 (i bobl wnaeth fynychu’r sesiynau yma, blwyddyn diwethaf) – 20:00 – 21:00

Heledd Watkins — Cyfansoddi

Pob nos Lun / Every Monday — 15.11, 22.11 + 29.11.2021

Sesiwn 1 — 18:00 – 19:00

Sesiwn 2 — 20:00 – 21:00

 

Steff Dafydd — Dylunio

Pob nos Iau / Every Thursday — 18.11, 25.11 + 09.12.2021

Sesiwn 1 — 18:00 – 19:00

Sesiwn 2 — 20:00 – 21:00

 

Endaf — Cynhyrchu a Pherfformio Cerddoriaeth Electronig

Pob nos Fawrth — 16.11, 23.11 + 30.11.2021

Sesiwn 1 — 18:00 – 19:00

Sesiwn 2 — 20:00 – 21:00

 

Griff Lynch — Ffilmograffeg

Pob nos Fercher — 17.11, 24.11 + 01.12.11

Sesiwn 1 — 18:00 – 19:00

Sesiwn 2 — 20:00 – 21:00

 

Sian Adler — Ffotograffiaeth

Pob nos Lun — 15.11.2021 + 22.11.2021

Sesiwn 1 — 17:00 – 18:00

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â elan@clwb.net neu lewys@urdd.org