Rona Mac & Dan Bettridge


  • Rona Mac & Dan Bettridge
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £10
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae Rona Mac yn gantores cwiar sy’n sgwennu cerddoriaeth lo-fi alt-indie, wedi’i dylanwadu gan gerddoriaeth gwerin ac Americana. Mae Rona yn recordio mewn stiwdio adre yn y gorllewin. Mae Dan Bettridge yn ymuno â hi.