Pys Melyn

Gwenno Morgan, Bitw

  • Pys Melyn
  • Gwenno Morgan, Bitw
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: Free
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
Am Ddim

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru eleni, mae Clwb Ifor Bach a Miwsig wedi trefnu taith arbennig o amgylch Cymru. Felly ewch allan i’ch gigfan lleol i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan rhai o artistiaid gorau Cymru.

Ni methu aros i groesawu Pys Melyn, Gwenno Morgan a Bitw i Clwb Ifor Bach.