Pongo


  • Pongo
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £12.50
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Yn cymysgu ei gwreiddiau Affricanaidd, Langan a Zairan gyda EDM, miwsig bas, â pop melodig, daw Pongo i Clwb Ifor Bach yn 2021!