Iau 6/06/19
Clwb Ifor Bach

Pip Blom

Hotel Lux, Shoebox Orchestra
7:00pm | £9 | 16+

Achosodd sioeau byw egnïol y band i greu cynnwrf ynghylch y wasg a radio. Gyda’u cerddoriaeth wedi ennill clod fel ‘pop perffaith’ ac ‘arbennig’, ni’n gyffrous i gael nhw nol yn Clwb mis Mehefin.