Pictish Trail

Savage Mansion / Zac White
Dydd Iau 25/03/2021
  • Pictish Trail
  • Savage Mansion / Zac White
  • Dyddiad: Dydd Iau 25/03/2021
  • Amser: 7.30pm
  • Pris: £14
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
button-10 Tocynnau

Yn aml yn perfformio yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, bydd Pictish Trail yn dychwelyd i Clwb Ifor Bach ar ôl set anhygoel yn cefnogi Steve Mason yn Tachwedd 2019!

“Wir arwr y sîn tan-ddaearol yr Alban” Huw Stephens.

Trwy gydol ei yrfa, mae Pictish Trail wedi dilyn llwybr ei hun, yn creu catalog cyson ac unigryw o recordiau a pherfformiadau, tra’n gwadu arfer y label ‘singer-songwriter’ er mwyn ffafro rhywbeth fwy ddifyr a blêr.

Yn 2020, cawn weld rhyddhad yr albym newydd, Thumb World. Beiddgar, annaearol, gwyllt, yn gyfoethog yn ei sain ond byth yn colli’r gwreiddiau DIY, mae Thumb World yn daith i ochrau meddyliau Pictish Trail, yn ei fomentau fwyaf ddyfeisgar a doniol. Myfyrdod sy’n adlewyrchu “bywyd yn ail-adrodd a diraddio’n araf, y natur cylchol o bethau ni allwch ddianc ohonynt.”

Tra’n cymryd egwyl o rhyddhau miwsig ei hun fel Pictish Trail, mae Johnny Lynch ar flaen y gymuned cerddoriaeth annibynnol. Trwy ei label Lost Map Records, mae’n hyrwyddo talent amrywiol fel Rozi Plain, Seamus Fogarty, Bas Jan, Callum Easter a Free Love.

Cafodd y ddau albwm gyntaf a rhyddhaodd clôd anferthol, y ddau yn ddarnau eclectig o pop-werin lo-fi, yn hwyrach wedi’i adfywio fel feinyl-ddwbl moethus yn 2014, gan Moshi Moshi. Ac eto ei 3ydd albym yn ennill yr un faint o glôd ym Medi 2016, ag aeth ymlaen i gael ei enwebu ar restr fer y Wobr Albwm Albanaidd y Flwyddyn gan bleidlais poblogaidd.