Sul 23/06/19
Tafwyl

Parti Diwedd Tafwyl gyda DJ Gareth Potter

10:00pm | £3 | 18+

Peidiwch digalonni bod penwythnos Tafwyl wedi gorffen, dewch draw i Clwb Ifor Bach ac mi fydd DJ Potter yn chwarae tiwns tan oriau mân y bore.