A picture of the band Part Chimp who play live at Clwb Ifor Bach December 4th 2021

Part Chimp

Sex Swing, Only Fools & Corpses

  • Part Chimp
  • Sex Swing, Only Fools & Corpses
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £12.50
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu nôl Part Chimp i Gaerdydd ym mis Rhagfyr, gyda’r albym newydd ‘Drool’ allan mis Mehefin yma! Ewch i bori trwy’r playlist fe guradon nhw nôl yn 2017 isod…

Yn nhiroedd diffaith seicig yr 21ain ganrif, mae un grym sonig penodol yn amlwg. Yn drosgynnol fel y grym sy’n tanio’r ffilmiau zombie, mae Part Chimp yn hoff o ysgwyd speakers, ffrio ymennydd y gynulleidfa ac ysgogi ‘jouissance’ a tinnitus ledled y DU. Ac eto, er bod eu statws chwedlonol fel paragons y riff wedi bod – i raddau –  yn sylfaen i’r pentyrrau finyl ac amps y sîn tanddaear, mae gan ‘Drool’ – eu pumed (ac efallai’r gorau hyd hyn) trosglwyddiad syniadau eraill.