Oasis Cardiff Presents

Carwyn Ellis | The Gentle Good | Parisa Fouladi

  • Oasis Cardiff Presents
  • Carwyn Ellis | The Gentle Good | Parisa Fouladi
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £20
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Bydd canwr Rio 18 a Colorama yn rhoi perfformiad arbennig o’i albwm ‘Across the Water’ (a ryddhawyd y llynedd er budd Oasis) – yr unig dro eleni iddo berfformio ar ei ben ei hun. Cyfle unigryw!

Hefyd yn ymuno:

 

The Gentle Good: Cerddor a chyfansoddwr o Gaerdydd sy’n enwog am ei felodïau hudolus, ei arddull gywrain ar y gitâr a’i drefniannau acwstig bendigedig.

 

Parisa Fouladi: Soul gyda aeddfedrwydd a churiadau trefol (Urban). Soul gyda delwedd a graen.