Mr Traumatik


  • Mr Traumatik
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £12.50
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Sioe hwyrnos yr arwr DNB Mr Traumatik yn Clwb Ifor Bach!