MR – Galeri, Caernarfon

Kim Hon, Tiger Bay

  • MR – Galeri, Caernarfon
  • Kim Hon, Tiger Bay
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: Cyfraniad £12 - £15
  • Cyfyngiadau Oedran: 14+ (gyda oedolyn) / 16+ (heb oedolyn)
  • Lleoliad: Galeri

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru eleni, mae Clwb Ifor Bach a Miwsig wedi trefnu taith arbennig o amgylch Cymru. Felly ewch allan i’ch gigfan lleol i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan rhai o artistiaid gorau Cymru.

Ni methu aros i weld MR, Kim Hon a Tiger Bay yn Galeri, Caernarfon.

Mi fydd holl elw yn mynd tuag at bartneriaeth gyffrous newydd rhwng Galeri a Clwb Ifor Bach i gefnogi’r sîn gerddoriaeth Gymraeg.