Gweithdy Merched yn Gwneud Miwsig – Glan Llyn Isaf


  • Gweithdy Merched yn Gwneud Miwsig – Glan Llyn Isaf
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £49
  • Cyfyngiadau Oedran: 14+
  • Lleoliad: Gwersyll Glan Llyn

Gweithdy preswyl arbennig yng Nglan Llyn Isa’ ble cewch chi gyfle i ddysgu gan ddwy o fenywod blaenllaw y sîn gerddorol yng Nghymru.

Gweithdy preswyl arbennig yng Nglan Llyn Isa’ ble cewch chi gyfle i ddysgu gan ddwy o fenywod blaenllaw y sîn gerddorol yng Nghymru – Heledd Watkins a Hana Lili.
Cyfle i ddysgu sgiliau newydd – cyfansoddi, cynhyrchu a chyngor am y sîn gerddorol.
Croeso mawr i unigolion newydd a rhai sydd wedi mynychu yn barod.
Pris yn cynnwys bwyd a llety.