Merched yn Gwneud Miwsig: Gweithdy DJ, Cynhyrchu + Ysgrifennu gyda DJ Palmerviolet, Eädyth + Hana Lili

DJ Palmerviolet, Eädyth + Hana Lili

  • Merched yn Gwneud Miwsig: Gweithdy DJ, Cynhyrchu + Ysgrifennu gyda DJ Palmerviolet, Eädyth + Hana Lili
  • DJ Palmerviolet, Eädyth + Hana Lili
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: Free
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
Ni’n hapus iawn i gyhoeddi ein bod ni’n cynnal gweithdy a gig arbennig Merched yn Gwneud Miwsig yn Clwb Ifor Bach mis Medi yma.
Mi fydd DJ Palmerviolet, Eädyth a Hana Lili yn cynnal gweithdai DJ, Cynhyrchu ac Ysgrifennu o 11:30 – 15:00 yn ystod y dydd (noder bydd y gweithdai yma yn cael ei gynnal yn y Gymraeg ac mae’r gweithdai ar gyfer merched a phobl anneuaidd).
Gyda’r nos, mi fydd y triawd o Bontypridd, CHROMA nol yng Nghlwb Ifor Bach cyn iddynt fynd i De Korea! Hefyd yn ymuno bydd Eädyth a Francis Rees. Mae croeso i bawb i’r gig yma! Os ydych chi’n dod i’r gweithdy – mae modd dod i’r digwyddiad am ddim (mae angen dangos tocyn gweithdy i gael tocyn am ddim).
Ni’n hynod o ddiolchgar i Tŷ Cerdd, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol am ariannu’r digwyddiad yma.