Merched yn Gwneud Miwsig: CHROMA

Eädyth | Francis Rees

  • Merched yn Gwneud Miwsig: CHROMA
  • Eädyth | Francis Rees
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £5
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
b
Ni’n hapus iawn i gyhoeddi ein bod ni’n cynnal gweithdy a gig arbennig Merched yn Gwneud Miwsig yn Clwb Ifor Bach mis Medi yma.
Mi fydd DJ Palmerviolet, Eädyth a Hana Lili yn cynnal gweithdai DJ, Cynhyrchu ac Ysgrifennu o 11:30 - 15:00 yn ystod y dydd (noder bydd y gweithdai yma yn cael ei gynnal yn y Gymraeg ac mae’r gweithdai ar gyfer merched a phobl anneuaidd).
Gyda’r nos, mi fydd y triawd o Bontypridd, CHROMA nol yng Nghlwb Ifor Bach cyn iddynt fynd i De Korea! Hefyd yn ymuno bydd Eädyth a Francis Rees. Mae croeso i bawb i’r gig yma! Os ydych chi’n dod i’r gweithdy - mae modd dod i’r digwyddiad am ddim (mae angen dangos tocyn gweithdy i gael tocyn am ddim).
Ni’n hynod o ddiolchgar i Tŷ Cerdd, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol am ariannu’r digwyddiad yma. 
 
We’re thrilled to announce that we’ll be running a Merched yn Gwneud Miwsig (Women Making Music) workshop in Clwb Ifor Bach this September.
DJ Palmerviolet, Eädyth and Hana Lili will be running a DJing, Producing and Song Writing workshop from 11:30 - 15:00 during the day (please note, this workshop will be run through the medium of Welsh and the workshop is for women and non-binary people).
In the evening, we welcome the trio from Pontypridd CHROMA back to Clwb Ifor Bach before they head out to South Korea! Also joining the line up will be Eädyth and Francis Rees. A warm welcome to everyone for this gig! If you’re attending the workshop, you can attend this gig for free (proof of workshop ticket required).
We’re very grateful to Tŷ Cerdd, Welsh Government and National Lottery for funding this event.