melin melyn live in Cardiff

Melin Melyn

Ynys

  • Melin Melyn
  • Ynys
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £8
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mi fydd Melin Melyn yn dod i Glwb Ifor Bach ar yr 22ain o Fawrth. Ma’ nhw ‘di cal ei enwi ar lwyth o restrau ‘ones-to-watch’ ar gyfer 2022 a ni’n edrych ‘mlaen i’w croesawu i Clwb eleni.

Mae Melin Melyn yn fand chwe pherson sy’n plethu genres gwerin, roc, pop a psychedelia gyda llwyth o soffistigeiddrwydd ac ecsentrigrwydd.