Leatherat


  • Leatherat
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £20
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae Leatherat yn dod i Clwb Ifor Bach ym mis Hydref .