A photo of John Myrtle who plays live at Clwb Ifor Bach on the 27th of April 2022

Ysgol Nos – John Myrtle

Showdogs | Frankie Parris | Boy Azooga DJs

  • Ysgol Nos – John Myrtle
  • Showdogs | Frankie Parris | Boy Azooga DJs
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £7
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Daw John Myrtle i Clwb Ifor Bach ar Ebrill 27fed. Mae’n yn symud trwy ganeuon ecsentric, i faledi meddal a chalonogol i greu steil unighryw ac eto yn hiraethus.

 

Mae Ysgol Nos yn ddigwyddiad misol wedi’i gyflwyno gan Ŵyl Sŵn. Bydd John Myrtle yn chwarae ar Ebrill 27fed, gyda mwy o artistiaid i’w cyhoeddi. Cadwch eich llygaid a’ch clustiau ar agor ar gyfer ein cyhoeddiad nesaf. Chi ddim moyn methu hi!